Indbydelse til generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i Rofrim

Tid: mandag d. 4. april 2022 kl. 19.00

Sted: Tinghuset Jernbanegade 21A lokale 7, 4000 Roskilde 

DAGSORDEN

1)    Valg af dirigent

2)    Beretning v. bestyrelse

3)    Regnskab v. bestyrelse

4)    Indkomne forslag – forslag skal sendes til Bent Ellevang senest 7 dage før.

5)    Fastsættelse af kontingent

6)    Valg til bestyrelsen
6.1 Valg af ny formand
6.2 Valg af ny kasserer
6.3 Valg af
6.4 Valg af
6.5 Valg af suppleant

7)    Valg af bilagskontrollant
7.1 Bilagskontrollant
7.2 Bilagssuppleant
7.3 Auktionarius (bestyrelsen varetager selv opgaven)

8)    EVT.

 Efter generalforsamlingen er klubben vært for ved par stykker smørrebrød. Tilmelding senest den 28. 3