Skandinavien

Danmark      

Dansk Vestindien                

Finland   

Færøerne      

Grønland       

Island

Norge      

Slesvig         

Sverige

Åland